Corona

Op 13 maart 2020 is door de kerkenraad een brief verstuurd naar alle gemeenteleden, met als onderwerp de ontwikkelingen rondom het Corona virus.
Deze brief is tevens te lezen via deze link.
Voor het gebruik van de Dorpskerk is een gebruiksplan opgesteld. Dit plan is de basis voor het kerkgebruik de komende tijd. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Het gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Oktober 2020
Vanaf de maand oktober kunnen vanwege bijstelling van de regels en adviezen maximaal 30 personen (excl. medewerkers) de diensten bijwonen. Het dragen van een mondkapje bij het inkomen en verlaten van de kerk is gewenst. Op de zitplaats in de kerk hoeft dit niet.

Als u zich hebt aangemeld voor de diensten informeren wij u opnieuw wanneer u welkom bent. De eerder verzonden uitnodigingen zijn niet meer van toepassing.

Kerkdiensten
U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van kerkdiensten via de volgende link: aanmelden diensten.

Toelichting en enkele aandachtspunten:
U geeft zich op voor onbepaalde tijd.
U kunt zich opgeven voor de ochtenddienst, de middagdienst of beide diensten. Natuurlijk zien we graag dat u zich voor beide diensten opgeeft.
Per maand of aantal maanden wordt er een indeling gemaakt van wie de diensten wanneer bij kunnen wonen.
Als u ingedeeld bent maar toch niet kunt komen, of bij verhindering door ziekte, vragen wij u om u zo tijdig mogelijk af te melden. Indien mogelijk uiterlijk woensdag in de week voorafgaand aan de dienst. U kunt zich afmelden via email adres dienstenhetanker@gmail.com.
Bij het maken van de indeling houden we rekening met een eerlijke verdeling van de gemeenteleden over de diensten.
Bijwonen van de diensten kan met inachtneming van de richtlijnen van de overheid.
We nodigen u van harte uit om zich aan te melden voor de kerkdiensten!


Live stream eredienst (LET OP: GEWIJZIGD)
De livestream van de eredienst is vanaf nu te bekijken via de knop "Kijk diensten" in het menu aan de linkerzijde van de website. Er wordt nu gebruik gemaakt van professionelere apparatuur en de uitzending vindt - net als bij het luisteren naar de dienst - plaats via Kerkdienstgemist.